Кафедра менеджмента ДонГТУ

Эмблема кафедры менеджмента

Информация о кафедре

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри: Припотень Володимир Юрійович

тел. (06442) 2-79-60 (секретар)

Розташування – VI учбовий корпус, аудит. 233, 239


Сайт кафедри http://kafman.at.ua/


Кафедра менеджменту працює з 1992 р., займаючи гідне місце в системі підготовки фахівців з менеджменту. Випуск менеджерів-економістів за фахом «Менеджмент організацій» здійснюється з 1996 р. Всього кафедра випустила більше 930 спеціалістів та 97 магістрів, які успішно працюють по своїй та суміжним спеціальностям.

Припотень Володимир Юрійович

Завідувач кафедри, канд. екон. наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної академії науки та практики організації виробництва, дійсний член (академік) Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності

Необхідність і попит на спеціалістів з менеджменту привели до створення факультету менеджменту в 2002 р.

Спеціальність «Менеджмент організацій», згідно з Державними стандартами вищої освіти, відноситься до галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». В даний час кафедра веде підготовку:

  • бакалаврів, термін навчання 4 роки;
  • спеціалістів - 5 років;
  • магістрів – 1,5 роки;
за двома спеціальностями:«Менеджмент підприємств і організацій» (МОВ) і «Менеджмент торгівлі та сфери послуг» (МОТ). Діють денна і заочна форма навчання, є можливість отримання другої вищої освіти та економічної перепідготовки.

З 1996 р. на кафедрі відкрита аспірантура.

За останні роки викладачі кафедри захистили кандидатські дисертації:

2008 р. Припотень В.Ю. Донецький національний університет. Тема дисертаційної роботи: «Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства»

2009 р. Коваленко Г.М. Донецький державний університет управління. Тема дисертаційної роботи: «Управління системою економічної оцінки екологічного ризику в металургійній промисловості»

2010 р. Костенко М.М. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара «Адаптація управління регіональним розвитком до динамічних процесів в системі національної економіки».

2013 р. Новак О.В. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Тема дисертаційної роботи: «Організаційно-економічне забезпечення вдосконалення інноваційної діяльності будівельних підприємств».

На сьогодні ведеться підготовка до захисту однієї докторської дисертації та трьох кандидатських.

З 2012 р. на базі кафедри працює науково-дослідний центр студентів і молодих вчених кафедри менеджменту «ПЕРСПЕКТИВА» з метою розгортання в ДонДТУ системних досліджень для вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіону і країни, з використанням сучасних наукових методів, моделей і технологій, а також з метою підвищення ефективності наукових досліджень і створення умов для кваліфікаційного використання інноваційних технологій у навчальному процесі, активізації наукових досліджень викладачів та студентів.

Випускники кафедри є фахівцями, підготовленими до організаційно-управлінської, адміністративно-господарської і науково-дослідної діяльності, інформаційно-аналітичній роботи та отримують кваліфікацію - «менеджер-економіст».

Згідно з класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 бакалаври за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) можуть працювати (табл. 1):

Таблиця 1 – Професійні назви робіт, які здатен виконувати бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Код КП ДК 003:2010Назва професійної групиПрофесійна назва роботи
3431Секретарі адміністративних органів Інспектор з контролю за виконанням доручень
Секретар адміністративний
Секретар виконкому
Секретар комітету (організації, підприємства, установи)
Секретар правління
3435.1Організатори діловодства (державні установи)Організатор діловодства (державні установи)
3435.2Організатори діловодства (види економічної діяльності)Організатор діловодства (види економічної діяльності)
3436.1Помічники керівників підприємств, установ та організаційПомічник керівника підприємства (установи, організації) Референт
3436.2Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів Помічник керівника виробничого підрозділу
Помічник керівника іншого основного підрозділу
3436.3Помічники керівників малих підприємств без апарату управлінняПомічник керівника малого підприємства без апарату управління
3439Інші технічні фахівці в галузі управлінняФахівець
3112Техніки будівельники Кошторисник
Диспетчер
3113Технічні фахівці електрики Фахівець з енергетичного менеджменту
Диспетчер електромеханічної служби
Диспетчер електропідстанції
3117Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургіїДиспетчер
3415Технічні та торговельні представники Агент комерційний
Агент
Агент торговельний
Комівояжер

Згідно з класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 спеціаліст та магістр за професійним спрямуванням «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) можуть працювати (табл. 2):

Таблиця 2 – Професійні назви посад, які можуть обіймати спеціаліст та магістр з менеджменту, менеджер-адміністратор

Код КП ДК 003:2010Назва професійної групиПрофесійна назва роботи
2419.2Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
Інженер з організації керування виробництвом
Консультант з ефективності підприємництва
Консультант з маркетингу
Консультант з раціоналізації виробництва
Професіонал з інтелектуальної власності
Рекламіст
Фахівець з державних закупівель
Фахівець з ефективності підприємництва
Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
Фахівець з раціоналізації виробництва
Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою
Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості
Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
2412.1Наукові співробітники (праця, зайнятість) Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)
Науковий співробітник (праця та зайнятість)
Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)
2412.2Професіонали в галузі праці та зайнятості Експерт із соціальної відповідальності
Інженер з нормування праці
Інженер з організації праці
Інженер з організації та нормування праці
Інженер з підготовки кадрів
Інженер з профадаптації
Інструктор передових методів праці
Нормувальник гірничий
Нормувальник гірничий кар'єру, рудника, шахти
Нормувальник гірничий на підземних роботах
Професіонал з розвитку персоналу
Профконсультант
Фахівець з аналізу ринку праці
Фахівець з профорієнтації
2447.2Професіонали з управління проектами та програмамиФахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
2490Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угрупованняРадник
2447.1Наукові співробітники (проекти та програми) Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
2310.2Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів Асистент
Викладач вищого навчального закладу
1475.4Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
Менеджер (управитель) з логістики
Менеджер (управитель) з постачання
Менеджер (управитель) із збуту
1210.1Керівники підприємств, установ та організаційДиректор (начальник, інший керівник) підприємства
1227Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванніГоловний адміністратор (на комерційних підприємствах)
1231Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники Секретар корпоративний
Начальник управління
Завідувач канцелярії
1239Керівники інших функціональних підрозділівНачальник господарського відділу
1232Керівники підрозділів кадрів і соціально трудових відносин Директор з кадрових питань та побуту
Керівник групи обліку
Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху
Начальник відділу кадрів
Начальник відділу організації праці та заробітної плати
Начальник відділу соціального розвитку
Начальник відділу підготовки кадрів
Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом
1233Керівники підрозділів маркетингу Директор комерційний
Начальник відділу збуту (маркетингу)
Начальник комерційного відділу
1312Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного
Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)
1316Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язкуДиректор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)
1313Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництвіДиректор (керівник) малого будівельного підприємства
1439.8Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)
Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії
1493Менеджери (управителі) систем якостіМенеджер (управитель) систем якості
1496Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальностіМенеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності
1477.1Менеджер (управитель) з персоналуМенеджер (управитель) з персоналу
142Менеджери (управителі) у добувній промисловостіМенеджер (управителі) у добувній промисловості
144Менеджери (управителі) у будівництвіМенеджер (управителі) у будівництві
1491Менеджери (управителі) у житлово комунальному господарствіМенеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства
1496Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальностіМенеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності

Кращі випускники працевлаштовуються

Випускники кафедри менеджменту працюють у вищих навчальних закладах (Донбаський державний технічний університет, Харківський національний університет міського господарства, Луганський державний університет внутрішніх справ), промислових підприємствах (ПАТ «Алчевський металургійний комбінат», ПАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», ЗАТ «Екоенергія», ПАТ «Єнакіївський металургійний завод»), органах місцевого і державного управління, приватних фірмах (ТОВ «Гессен»Сладкий дом» м. Алчевськ, ТОВ «Элис» м. Санкт-Петербург, ТОВ «Алчевськбуд» м. Алчевськ, ТОВ «Полібудпроммережі», ПП «Апрель» м. Алчевськ, СП «Євробуд» м. Харків, ТОВ «ВМС – Американська хімчистка», м. Алчевськ, ТОВ «ПСП «Полістрой», ТОВ «Ліга-Строй-інвест», м. Луганськ, ТОВ «А-фактор», м. Київ, ПП «Капрі»,та ін.), торгових мережах («АТБ», «Абсолют», «Парус»), успішно відкривають власний бізнес.

Склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри 9 чоловік, з них 6 кандидатів наук, з них 5 доцентів. Всі викладачі мають освіту згідно спеціальності, високу кваліфікацію і достатній досвід роботи. Середній вік викладачів 39 років.

З 1992 по 2007 керівництво кафедрою здійснювала кандидат економічних наук, доцент Лебедєва Ірина Броніславівна. З 2008 року керував кафедрою менеджменту професор, доктор технічних наук Гайко Геннадій Іванович. З 2012 р. керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, доцент Припотень Володимир Юрійович.

Навчально-методична робота

За останні 10 років опубліковано більше 300 наукових і методичних робіт, у тому числі 22 монографії, 2 навчальних посібників з грифом МОН України, 141 статтю, 92 тез конференцій. Щорік викладачі кафедри беруть участь в конференціях різних рівнів, у тому числі і міжнародних.

Колектив кафедри веде активну діяльність з науково-методичного забезпечення навчального процесу та здійснює комплексну навчально-методичну діяльність на факультеті економічної підготовки і перепідготовки інституту підвищення кваліфікації ДонДТУ за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент торгівлі та сфери послуг»

На кафедрі ведеться наукова робота за наступними держбюджетними темами:

  • "Вплив державної інноваційної політики на формування, реалізацію інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства" (номер держреєстрації РК 0113U004158, 2012-2013 рр.),
  • "Дослідження підходів до формування стратегії інноваційного розвитку потенціалу підприємства" (номер держреєстрації РК 0113U002550, 2013 р.).

Також на кафедрі ведуться наукові розробки за господарсько-договірною тематикою:

  • ТОВ «Юніон-5» за темою «Розробка проекту технічної рекультивації породного відвалу шахти "Голубовська" з підвищенням зольності» Договір від 01.12.2012 р.
  • ТОВ «АГМК» за темою «Дослідження маркетингового потенціалу підприємства торгівлі» - договір №2951 від 10.12.2012 р.

Під керівництвом викладачів кафедри активну участь у науково-дослідній роботі приймають студенти спеціальності, які ведуть наукові дослідження, пишуть статті, тези доповідей та приймають участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, де постійно займають призові місця, про що свідчить ряд дипломів і похвальних грамот.

Науково-дослідна робота студентівКафедра має в своєму розпорядженні мультимедійні лекційні аудиторії, спеціалізовані предметні аудиторії, кабінет імітаційного моделювання, підключений до мережі Internet.


Аудиторії кафедриАудиторії кафедриАудиторії кафедриАудиторії кафедриАудиторії кафедриАудиторії кафедри


Контакти

Адреса : Україна, Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Набережна 10 (6 корпус, ауд.216)

Телефон: 8(06442) 2-79-60 (24-32) (23-33)

Сайт кафедри http://kafman.at.ua/

Вторник, 21.05.2019, 9:12:10
Приветствую Вас Школьник

Форма входа

Мой статус
Mенеджер должен планировать своё ВРЕМЯ !!!

Календарь новостей

«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Поиск

Друзья сайта

Информеры

Курсы НБУ на сегодня

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0